دسامبر 11, 2019
واکس داشبورد

واکس داشبورد خودرو چیست؟ 2022

واکس داشبورد خودرو چیست؟ در پاسخ به این سوال کمی عقب تر میرویم و با پرسش یک سوال دیگر سعی میکنیم مفهومی کلی را بازگو کنیم. […]
می 21, 2021
واکس داشبورد

پلیمرها در صنعت خودرو و نقش واکس داشبورد در محافظت از آن ها

پلاستیک ها و پلیمرهای استفاده شده در خودرو و نقش واکس داشبورد در محافظت از آن ها در گذشته های دور بیشتر قسمت های خودرو از […]