آلکیل بنزن خطی

مارس 7, 2020
آلکیل بنزن خطی

آلکیل بنزن خطی(اسید سولفونیک) چیست؟ کاربرد های آن چیست؟

آلکیل بنزن خطی(با نام اختصاری LAB) خانواده ای از ترکیبات آلی هستن که با فرمول شیمیاییC6H5CnH2n+1 نمایش داده می شوند و برای تهیه اسید سولفونیک استفاده […]