آلکیل بنزن خطی

مارس 7, 2020
آلکیل بنزن خطی

آلکیل بنزن خطی چیست؟ کاربرد های آن چیست؟

آلکیل بنزن خطی(با نام اختصاری LAB) خانواده ای از ترکیبات آلی هستن که با فرمول شیمیاییC6H5CnH2n+1 نمایش داده می شوند.معمولا n  عددی بین 10 و 16 […]