شامپو کارواش

  شامپو کارواش

  شامپو کارواش

  شامپو کارواش

  شامپو کارواش

  شامپو کارواش عمومی ترین شوینده مورد استفاده در کارواش است.در حال حاضر نمونه های متفاوتی از شامپو کارواش در بازار موجود است.

  شامپو کارواش - ژل کارواش

  شامپو کارواش معمولا از یک عامل کف کننده و یک سورفکتانت تشکیل می شوند.سورفکتانت ها دارای یک سر آب گریز و یک سر آب دوست هستند.قسمت آب گریز به کثیفی و چربی روی سطح خودرو چسبیده و سر آب دوست به مولکول های آب.این عمل باعث زدوده شدن چربی از سطح و حل شدن آن در آب می گردد.

  وظیفه عامل کف کننده ایجاد زمان تماس کافی سورفکتانت با کثیفی و چربی است.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *